Przygotuj się do rozmowy o pracę: ogarnij porządnie list motywacyjny, CV/Resume oraz weź udział w przykładowych symulacjach dotyczących najistotniekszych pytań podczas rozmowy o pracę 

Z jakich elementów składają się zajęcia w formie warsztatów?

 

PŁYNNOŚĆ W MÓWIENIU PO ANGIELSKU

Podczas zajęć przełamiesz bariery związane z mówieniem po angielsku i tym samym uzyskasz większą pewność siebie, która jest niezbędna podczas rozmowy o pracę i także później podczas wykonywania obowiązków w firmie XYZ. / Tak, są to zajęcia indywidualne.

SŁOWNICTWO

Poszerzysz zasób słów z dziedziny   Human Resources, by czuć się pewniej i bardziej komfortowo podczas rozmowy o pracę.

Słownictwo – to prostsze, ale także trudniejsze,  by nie być zaskoczonym podczas rozmowy z rekruterem/rekruterką w firmie XYZ.

BĄDŹ GOTOWA/Y ZE SWOIM CV ORAZ LISTEM MOTYWACYJNYM

Stworzysz dobre, rozwinięte merytorycznie CV, które będzie się wyróżniać na tle konkurencji. 

Dodatkowo stworzysz minimum 2 listy motywacyjne do 2 różnych potencjalnych pracodawców.

E-book: ''Your advanatages and disadvantages'' czyli Opowiedz ze szczegółami jakie są twoje mocne oraz słabe strony

Ten e-book to nic innego jak konkret, który zawiera dużo ciekawych przykładów z uzasadnieniem. E-book zawiera całe 4 strony z ważnym słownictwem oraz z całymi zdaniami tak bardzo potrzebymi podczas rozmowy rekrutacyjnej. ‘‘Jak mówić o wadach i zaletach podczas rozmowy o pracę?’‘ Jest to jedno z najważnijeszych pytań zadawanych na rozmowie rekrutacyjnej. Podczas zajęć lektor zwraca w związku z tym szczególną uwagę m.in. na wymowę słówek, ponieważ dzięki temu osoba ucząca się uzyska lepszą pewnoć siebie oraz płynność w mówieniu po angielsku.

E-book: "Forged signature'' czyli ''Sfałszowany podpis''

E-book pt: ”Sfałszowany podpis to bardzo ciekawy materiał, dzięki któremu osoba ucząca się uczy się jak odpowiadać na trudniejsze pytania. Ten e-book to niezbędne słówka oraz nawiązanie do II okresu warunkowgo, by przećwiczyć odpowiadanie na pytania czysto hipoteteyczne z cyklu: ”Pracowniku, co byś zrobił gdyby …..” Tego typu pytania bardzo często pojawiają się na rozmowie o pracę. Dlatego też warto zadbać tutaj na płynność i merytorykę wypowiedzi.

Napisanie dobrego Listu motywacyjnego

Pomoc w takim pokierowaniu, by osoba ucząca się wiedziałą w jaki sposób napisać dwa różne listy motywacyjne (na 2 przykładowe stanowiska pracy wskazane przez osobę uczącą się). W tym celu lektor dostarczy studentce/studentowi 3 różne przykładowe listy motywcyjne. Celem wysłania tych przykładowych listów motywacyjnych  jest pokazanie osobie uczącej się, że w tej wypowiedzi pisemnej powinny być zawarte specjalne wyrażenia  i struktury,  także najważniejsze czasy (np. gdy piszemy/mówimy o naszych obowiązkach z poprzedniej pracy) 

E-book: ''Jak mówić o swoich obowiązkach w pracy?"

 Ten e-book zawiera konkretne zdania dotyczące obowiązków w danej firmie. (W zależności od potrzeb ogarniamy obwiązki w poprzedniej pracy, obecnej oraz staramy się odpowiedzieć na jedno z pytań podczas rozmowy  o pracę, które często brzmi w następujący sposób: “Jak wyobraża Pani/Pan sobie pracę na danym stanowisku pracy?”

Case studies

Przykładowe case studies* konkretnych firm, które dotyczą kwestii Human Resources, by dana studentka/student mógł zobaczyć jak w praktyce radzą sobie poszczególne firmy jeżeli chodzi o kwestie kadrowe. *Te case studies są także źródłem wartościowych słówek z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.  Celem case studies jest konkretne rozgadanie się w języku angielskim, użycie słownictwa z zakresu HR w praktyce oraz zastsowanie najprostszych i najważniejszych czasów oraz okresów warunkowych.  

E-book: ''Jak mówić o kreatywności oraz o pracy zespołowej podczas rozmowy o pracę

E-book: “Jak mówić o kreatywności oraz o teamwork (pracy zespołowej) podczas rozmowy o pracę?” Konkretne przykłady. E-book ma posłużyć jako narzędzie do płynniejszego mówienia oraz do uświadomienia osobie uczącej się, że tutaj także używamy czasów przeszłych (np. Past Progressive, Past Simple) oraz okresów warunkowych (np. III warunek w zdaniach typu: Gdybyśmy wtedy tego nie zaplanowali, to ….)

Najbardziej Standardowe pytania podczas rozmowy o pracę

Minimum 20 najbardziej standardowych pytań najczęciej zadawanych na rozmowie o pracę (z tłumaczeniem z angielskiego na polski). Jest to bardzo pomocny materiał, dzięki któremu osoba ucząca się ma dostęp do najbardziej podstawowego pakietu pytań. W dodatku student/studentka widzi większy sens powtórzenia najważnijeszych czasów w prkatyce. Tak, te pytania zadawane są w róznych czasach.

Najbardziej Standardowe pytania podczas rozmowy o pracę

Mniej oczywiste, mniej standardowe pytania spędzają kandydatom sen z powiek. Podczas zajęć uczymy się w jaki sposób przygotować się na tego typu sytuacje.  Lektorka podaje bowiem przykładowe pytania, by osoba ucząca się mogła w praktyce przećwiczyć udzielanie ciekawych i  konkretnych odpowiedzi.

przykładowe symulacje rozmowy o pracę, by wyćwiczyć płynne mówienie

Pod koniec warsztatów, które zamykamy klamrą lektorka prowadzi symulacje rozmów o pracę. Jest to mix pytań z puli zagadnień, które zostały już omówione dzięki e-book’om i konwersacjom. Podczas tych symulacji  lektora zadaje także dodatkowe pytania, mniej oczywiste, które będą dotyczyć już konkretnego stanowiska pracy. Te dodatkowe pytania są niezbędne, by osoba ucząca się mogła znacznie lepiej przygotować się do rozmowy o pracę i tym samym, by podczas prawdziwego ”job interview” student/studentka czuła się znacznie komfortowo, nawet wtedy gdy rekruterka/rekruter zadaje pytanie z nienacka.

Nagrania video

Lektorka prześle także nagrania video, które sama opracowała. Celem nagrań jest zebranie najważniejzych informacji dotyczących najistotniejszych pytań o pracę zadawanych podczas rozmowy rekrutacyjnej. Dzięki temu osoba ucząca się może łatwiej przyswoić sobie wiedzę i powtórzyć omówiony wcześniej materiał. Dostęp do materiałów video jest przez 6 miesięcy od wysyłki danego video.

Przygotowanie konkretnego CV czy też Resume

Podczas podstawowych/standardowych zajęć lektor sprawdza napisane przez osobę uczącą się CV (pod kątem merytorycznym, logicznym, stylistycznym). Z kolei podczas dodatkowych warsztatów lektorka naprowadza osobe ucząca się na to, w jaki spoób można dane CV rozszerzyć, ulepszyć, by było bardziej unikatowe i wyróżniało się na tle konkurencji. Ważna uwaga: lektorka nie pisze CV za studenta/studentkę. Trenerka języka angielskiego biznesowego podpowiada co można konkretnie zmienić i dlaczego. Następnie studentka/student nanosi poprawki i odesyła lektorwi. Minimalny czas na ogarnięcie takiego porządnego CV to 3 spotkania, przy założeniu, że stuent/studentka współpracuje i wykonuje prace domowe związane z dopisaniem konretnych częśći danego CV

Czy umiesz mówić po angielsku np. o przeszłości?

Żeby w miarę płynnie mówić po angielsku nie jest wymagana znajomość np. 16 czasów, ale znajomość minimum 3 podstawowych jest niezbędna, by na rozmowie o pracę móc się porozumieć (nie mówiąc już o kwestii związanej z wykonywaniem obowiązków, gdy dana osoba prace już dostanie). Znajomość 3 czaów oraz podstawowych okresów warunkowych jest niezbędna. Dlatego też lektorka zwraca szczególną  uwagę podczas warsztatów na te kwestie, ponieważ to od tej wiedzy w znacznej mierze będzie zależało czy dana osoba pracę dostanie i ją utrzyma czy też nie.

Twoja inwestycja czyli koszt zajęć

Czy jeśli zarezwuję zajęcia wcześniej, to jest możliwość uzyskania innej ceny niż 320zł* za 100 minut? Tak, jak najbardziej – przeczytaj opis poniżej.

Cena w przypdaku wcześniejszej decyzji to 270* zł za 100 minut z materiałami do nauki (zamiast 320 zł w przypadku późniejszej decyzji).  Cena 270 zł obowiązuje przez 48 godzin od momentu przesłania oferty, abyś miał/miała czas na zastanowienie się. Te 100 minutowe lekcje  to zajęcia, które odbywają się minimum raz w tygodniu, by nauka była efektywna i przyniosła wymierne korzyści osobie uczącej się.  

 

Cena w przypadku późniejszej decyzji – jeśli zdecydujesz się na zajęcia po 48 godzinach od przesłania oferty, to cena wzrasta z 270 zł do 320 zł za 100 minut zajęć wraz z materiałami do nauki (zajęcia minimum raz w tygodniu, by nauka była efektywna i przyniosła wymierne korzyści osobie uczącej się)  

*najniższa cena sprzed 30 dni: 

320 zł – w przypadku osób, które zdecydują się na ofertę po 48 godzinach od przesłania oferty

270 zł – w przypadku osób, które zdecydują się na ofertę do 40 godzin od przesłania oferty

Kto prowadzi zajęcia?

Praktyk, a nie teoertyk. Lektorka ma za sobą m.in pracę w jednej z irlandzkich korporacji, gdzie zatrudniła ponad 100 osób. Dziś swoją wiedzą dzieli się z innymi i pomaga im przygotować się m.in. do rozmowy o pracę (wspracie w napisaniu CV oraz listu motywacyjnego + wyszlifowanie nauki płynnego mówienia)

American University

Zajęcia prowadzone są warsztatowo na wzór amerykański, gdzie bardzo ważna jest praktyka: czyli lekcje i  konwersacje podczas któych dochodzi do tzw. burzy mózgów. Lektorka pozwala osobie uczącej się na znalezienie kreatywnych rozwiązań. Lektorka nie upiera się, że tylko i wyłącznie jedno rozwiązanie, które jest na końcu w kluczu książki jest najlepsze.

Lektorka stosuje tą metodę, ponieważ sama skończyła jedną z amerykańskich uczelni, gdzie wykłądowcy prowadzili zajęcia w ciekawy i kreatywny sposób.

Pakiet

Warsztaty tworzą całość: zawierają nie tylko pomoc w stworzeniu dobrego CV i listu motywacyjnego ale stanowią kompendium wiedzy, która dotyczy najczęśćiej zadawanych pytań podczas rozmowy o pracę. W celu utrwalenia słownictwa i poprawy płynności mówienia z zakresu Human Resources lektorka daje także case studies czyli przypadki poszczegłonych firm, które mają różnego rodzaju wyzwania/problemy dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi.

E-MAIL

Chcesz skontaktować się poprzez e-mail? Ok, napisz do mnie wiadomość na:

blueproject.mags@wp.pl

Odpiszę tak szybko jak to będzie możliwe.

 

 Pozostałe kwestie administracyjne

Potrzebujesz fakturę? Daj znać. Wystawiam faktury

 
 
 

Tutaj możesz przeczytać opinie osób, które brały udział w moich zajęciach. Tylko i wyłącznie zalogowani użytkownicy portalu e-korepetycje.net, którzy faktycznie mieli ze mną zajęcia mogli napisać te referencje/opinie o tym, w jaki sposób przygotowuję się do zajęć i w jaki sposób je prowadzę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów – zapraszam do kontaktu. Napisz do mnie e-mail lub sms i umówimy się na niezobowiązującą do zakupu rozmowę, by móc porozmawiać o tym, nad czym naprawdę chcesz popracować jeżeli chodzi o podwyższenie kompetencji związanych z nauką płynniejszego mówienia po angielsku. 

Magdalena (jedna ze studentek, która potrzebowała podszkolić język angelski ze względu na fakt, iż pracuje w jednej z międzynarodowych firm)

Polecam zajecia z Magdą. Jest bardzo zaangażowaną lektorką, zawsze dobrze przygotowaną. Ja uczęszczałam na zajecia z Business English. Na lekcjach poruszana jest różna tematyka, w zależności od aktualnych potrzeb. Dla mnie ważne było to aby moc przygotowywac się przed prezentacjami w języku angielskim które potrzebylne mi były w pracy. Magda bardzo pomogła mi dobrze przećwiczyć wymowę każdego słowa, sprawdziła prezentacje pod kątem językowym i stylistycznym i dodała odwagi 🙂 jestem bardzo wdzieczna za te zajecia ponieważ pomogły mi w dalszej pracy, a lepszy poziom angielskiego pomógł w awansie 🙂 Uzupełniłam potrzebne słownictwo,  usystematyzowalam gramatykę i przestałam bać się mówić. Polecamb

 

 

Magdalena

Panią Magdę znalazłam na stronie z korepetycjami. Potrzebowałam w dość krótkim czasie przygotować się do egzaminu B2 na Politechnice Łódzkiej ponieważ do tej pory wszystkie próbne egzaminy kończyły się porażką. Chodziłam do Pani Magdy przez ok 3 miesiące- pierwszy miesiąc raz w tygodniu następne dwa po dwa razy. Dzięki tym zajęciom udało mi się pozytywnie zdać egzamin i to za pierwszym prawdziwym podejściem (poza rzecz jasna próbnymi, o których wspominałam wcześniej).
Pani Magda zawsze była przygotowana na zajęciach, miała mnóstwo przydatnych materiałów i sprawiła, że przestałam się bać odezwać tylko zaczęłam próbować. Mobilizowała do nauki i pokazała jak efektywnie uczyć się z fiszek. Na zajęciach panowała przyjazna atmosfera. Polecam serdecznie

Anastazja

Wszystkim, którzy szukają oddanego swojej pracy i wymagającego nauczyciela szczerze polecam Magdę 🙂 W ciągu 10-ciu miesięcy przygotowała mnie do egzaminu na studiach na poziomie B2 (zaczynałam zupełnie od podstaw) oraz do sprawnej komunikacji w języku angielskim. Magda była zawsze sumiennie przygotowana do zajęć, z mnóstwem pomocy naukowych. Zdecydowanie mogę zgodzić się z tym, że po jej zajęciach “przełamywane” są bariery językowe. Magda uczy komunikować się w języku angielskim nawet przy ograniczonym słownictwie. Polecam!

 

Magdalena

Magda to profesjonalna, zaangażowana i wymagająca nauczycielka. Zawsze świetnie przygotowana do zajęć. Lekcje prowadzone są różnorodnie i ciekawie, na bieżąco dostosowywane do potrzeb ucznia. Do Magdy zgłosiłam się z myślą o zmianie pracy. Dzięki jej doświadczeniu udało mi się napisać profesjonalne CV w języku angielskim i przygotować do rozmowy o pracę. Magda pokazała mi jak przejść przez proces rekrutacyjny w języku angielskim, jak zaprezentować swoje kwalifikacje zawodowe żeby wyróżnić się na tle innych kandydatów oraz jak umiejętnie poradzić sobie z trudnymi pytaniami podczas rozmowy o pracę. Polecam!

Patrycja

Bardzo polecam zajęcia z Panią Magdą, to wymagająca osoba więc na efekty nie trzeba czekać długo. Dzięki tym zajęciom wreszcie wiem kiedy użyć jakiego czasu. Nikt do tej pory mi tego tak prosto nie wyjaśnił. Na zajęciach nie uczy się tylko języka, ale też sposobów na efektywną naukę. Dzięki temu postępy są zauważalne bardzo szybko, a o to właśnie chodzi. Warto !

Beata

Najlepsza! Naprawdę szczerze polecam Panią Magdę. Zdecydowanie najlepiej przygotowana do zajęć. Nie prowadzi nudnych zajęć z podręczników, skupia się na poprawnym mówieniu. Zwraca uwagę na szczegóły i swoje zajęcia dostosowuje do każdego z osobna. Ja miałam okazję poznać Panią Magdę gdy zaczęłam nową pracę w branży modowej. Ogromnym plusem jest fakt, że Pani Magda (poza oczywiście doskonałym angielskim biznesowym) ma bardzo szeroką wiedzę na każdy temat, dlatego potrafi porozmawiać o wszystkim. Poza tematami związanymi z biznesowym angielskim mogłyśmy dużo czasu poświęcić na rozmowę o modzie, tekstyliach, grafice i sprzęcie komputerowym. Sprawiło to, że czułam się nie tylko pewniej w rozmowie z obcokrajowcami, ale przede wszystkim dużo łatwiej było mi odnaleźć się w pracy. Nauka z panią Magda to naprawdę przyjemna, skuteczna i przynosząca rezultaty sprawa. Nawet fakt, że są to wymagające zajęcia nie odstrasza, a tylko motywuje takich leniuszków jak ja :).
Jeszcze raz polecam!

Mariusz

Do Pani Magdy trafiłem z polecenia. Miałem problemy z zaliczeniem egzaminu z języka angielskiego na Politechnice Łódzkiej na poziomie B2 – ustny i pisemny. Już myślałem, że moja sytuacja jest beznadziejna i nigdy nie uda mi się zaliczyć tego egzaminu. Pewnego dnia dowiedziałem się, że moja koleżanka, która również miała problemy z tym egzaminem po zajęciach z Panią Magdą zaliczyła go bez problemu. Postanowiłem, że może i ja spróbuje. Okazało się, że to była bardzo dobra decyzja. Pani Magda to bardzo dobra lektorka. Ma doskonałe metody nauczania. Każde zajęcia są przygotowane od A-Z. Nie ma tutaj przypadku. Widać jej duże doświadczenie oraz zaangażowanie w swoją pracę. Wszystkim, którzy chcą podszkolić swój angielski oraz przygotować się do różnego rodzaju egzaminów z języka angielskiego serdecznie polecam Panią Magdę. Dzięki jej metodom i systematycznej pracy udało mi się osiągnąć mój cel  – zdałem egzamin pisemny i ustny w pierwszych terminach. Polecam wszystkim, którzy cenią sobie miłą atmosferę na zajęciach oraz pełen profesjonali

Dlaczego warto ze mną współpracować? Czyli … Kim jest lektorka, która prowadzi zajęcia, by pomóc przełamać bariery w mówieniu po angielsku?

Mam wiedzę nie tylko teoretyczną, ale praktyczną. Pracowałam między innymi w jednej z międzynarodowych korporacji w dziale Human Resources, w dziale kadr. To była naprawdę szkoła życia. Praktyczne doświadczenie w połączniu z ukończonymi studiami (amerykańska uczelnia plus polskie studia o profilu ekonomiczno-prawniczym) dało mi ogromną wiedzę, którą mogę dziś przekazywać innym. Jestem praktykiem a nie teoretykiem. Stąd też wzięło się moje hasło przewodnie: ”english4work” czyli angielski praktyczny, angielski użytkowy, który można używać na co dzień, by lepiej porozumiewać się w pracy z kontrahentami zagranicznymi czy też np. podczas wyjazdów biznesowych poza granice kraju.

Na co dzień wspieram przedsiębiorczynie/przedsiębiorców. Zależy mi na tym, by potrafili swobodnie porozumiewać się podczas spotkań biznesowych. Zależy mi na tym, by nie podpisywali umów w ciemno, tylko by potrafili dopytać kontrahenta o szczegóły. Aby to uczynić, to trzeba mieć umiejętność sprawnego, płynnego mówienia po angielsku. Tutaj do akcji wkraczam ja. W czym jeszcze mogę pomóc? Wspieram przedsiębiorców w tym, by potrafili występować publicznie po angielsku (np. pomoc w przeprowadzeniu prezentacji w Power Point). Dodatkowo, uczę jak negocjować w tym obcym języku.. Nie jest to proste, zwłaszcza na początku, ale jest do ogarnięcia. 

Ok, a co ze studentkami/studentami? Czy ich także wspierasz? Tak, jak najbardziej. Zdaję sobie sprawę z faktu, iż po 3 czy 5 latach nauki na uniwersytecie czy politechnice studenci nadal mają problem, by płynnie mówić po angielsku, nie mówiąc już o podstawach gramatycznych, które trzeba ogarnąć, by przebrnąć przez egzaminy i tym samym podejść do obrony pracy magisterskiej/inżynierskiej. Przez ostatnie lata pomogłam wielu osobom przygotować się do egzaminów na studiach. Nie było łatwo, ponieważ wiele osób miało problemy z podstawami, ale … krok po kroku i do celu.

Ok, a co ze studentkami/studentami? Czy ich także wspierasz? Tak, jak najbardziej. Zdaję sobie sprawę z faktu, iż po 3 czy 5 latach nauki na uniwersytecie czy politechnice studenci nadal mają problem, by płynnie mówić po angielsku, nie mówiąc już o podstawach gramatycznych, które trzeba ogarnąć, by przebrnąć przez egzaminy i tym samym podejść do obrony pracy magisterskiej/inżynierskiej. Przez ostatnie lata pomogłam wielu osobom przygotować się do egzaminów na studiach. Nie było łatwo, ponieważ wiele osób miało problemy z podstawami, ale … krok po kroku i do celu.

The webiste is designed and created by @Mags