.
.
.
.

Are you ready to study English?

 

Oferta dla firmy Porsche, oddział w Łodzi, 

al. Władysława Bartoszewskiego 15, 93-341 Łódź, 

tel: 42 208 71 00, salon@porschecentrumlodz.com

W związku z faktem iż jesteście Państwo otwarci na trenera, który pomógłby pracownikom firmy Porsche zdobyć wyższe kompetencje z zakresu praktycznego języka angielskiego biznesowego, to poniżej przedstawiam swoją ofertę.

Jestem otwarta, by porozmawiać, o tym jak taka współpraca mogłaby wyglądać, by pomóc Państwa pracownikom przełamać barierę w mówieniu na tyle, by mogli płynniej konwersować po angielsku w pracy np. z kontrahentami oraz z producentami samochodów marki Porsche.

***

English4work to moje motto. Uważam, że bardzo ważny jest angielski użytkowy, taki dzięki któremu łatwiej jest się posługiwać przede wszystkim w pracy na co dzień a także podczas delegacji biznesowych. 

Kto prowadzi zajęcia? Z pewnością praktyk, a nie teoretyk. Jestem lektorem, który ma nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, ponieważ pracowałam w kilku firmach (między innymi jako przewodnik wycieczek w różnych krajach). Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam także  w jednej z międzynarodowych korporacji (w dziale Human Resources zatrudniając ponad 100 osób).

Dziś swoją wiedzą dzielę się z innymi osobami – pracownikami, managerami i dyrektorami różnych firm, by pomóc im przełamać barierę w mówieniu po angielsku. 

* Z pasji do nauki  języka angielskiego, zrobiłam co w mojej mocy, by w 2007 roku ukończyć jedną z amerykańskich uczelni o nazwie  Clark University z tytułem magistra z zakresu Communication in Business. 

Serdecznie zapraszam do współpracy.

***

Informacja dodatkowa: Poniższa oferta obowiązuje do dnia 4 listopada 2022 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.

 By zapewnić wysoką jakość wykonywanych usług od dnia 7 grudnia ceny zajęć są wyższę, ponieważ uwzględniają zmiany w prawie i wszlekie obciążenia administracyjno-finansowe nakładane przez polski rząd na polskie firmy. Cena jest wyższa także z uwagi na fakt, iż wszelkie pomoce naukowe, które wspierają lektora w tworzeniu ciekawych zajęć podrożały niemalże dwukrotnie w zestawieniu do roku 2021.


60 minutes lesson


90 minutes lesson


VIP lesson/90 minutes

Zajęcia indywidualne 1 na 1 w trybie on-line

Zajęcia 60 minutowe obejmują: 

Wariant podstawowy

CENA do 4.11.22 – 135 zł

   Cena od 7.12.22 –  270zł

Wariant podstawowy to 60 minut zajęć wraz z materiałami do nauki

Podczas zajęć:

jest ogromny nacisk na mówienie

ok. 85%zajęć to konwersacje dotyczące języka angielskiego biznesowego ogólnego

reszta czasu to pomoc w wymowie słówek, powtórka słownictwa i delikatnie zwrócenie uwagi na najważniejsze kwestie gramatyczne (by ogarnąć w praktyce choć jeden czas przeszły, przyszły i teraźniejszość oraz zdania warunkowe zaczynające się od if = jeśli/jeżeli ….)

Podczas zajęć nacisk kładę przede wszystkim na konwersacje, by  pomóc konkretnej osobie lepiej mówić po angielsku.

Jedna lekcja to z reguły jedna firma, która ma problem x. Podczas konwersacji staramy się znaleźć 2-3 rozwiązania danego problemu – lekcje dopasowane są do poziomu osoby uczącej się. Wstępnie lektor prosi także studenta/studentkę, by dostarczył listę słówek, wyrażeń związanych z angielskim technicznym, który używa w pracy. Dzięki temu po kilku miesiącach nauki w trybie zwykłym polegającym na przełamaniu bariery w mówieniu lektor będzie w stanie przygotować konkretne zajęcia Premium dotyczące już branży, z którą pracownik ma do czynienia.

Podczas indywidualnych spotkań pracuję także nad tym, by pomóc danej osobie przełamać psychologiczną barierę związaną z płynnym mówieniem po angielsku. Dodatkowo,  przekazuję konkretnej studentce/studentowi link do filmu, który nagrałam na temat przekonań ograniczających w kontekście zdobywania nowych kompetencji z zakresu języka angielskiego.

Z uwagi na fakt, iż pracowałam w kilku korporacjach, wiem jak ważny na zajęciach z języka angielskiego jest konkret.

W celu ustalenia szczegółów zajęć zapraszam do kontaktu e-mail’owego.

info@english4work.pl

 

Pozostałe kwestie administracyjne

Tak, jak najbardziej wystawiam faktury.

Zajęcia indywidualne 1 na 1 w trybie on-line

Zajęcia 90 minutowe obejmują:

Wariant rozszerzony

Cena do 4.11.22 -180 zł 

Cena od 7.12.22 – 400zł

Około 85% zajęć to konwersacje dotyczące języka angielskiego biznesowego ogólnego

Wariant rozszerzony to 90 minut zajęć z materiałami do nauki (to samo co w wariancie podstawowym + dodatkowo położenie jeszcze większego nacisku na mówienie)

Podczas dodatkowych 30 minut: seria dodatkowych pytań, których celem jest pomoc w szybszym przełamaniu barier w mówieniu po angielsku + więcej materiałów dodatkowych potrzebnych do konwersacji niż przy zajęciach 60 minutowych

Jedna lekcja to z reguły jedna firma, która ma problem x. Podczas konwersacji staramy się znaleźć 2-3 rozwiązania danego problemu – lekcje dopasowane są do poziomu osoby uczącej się.

Samsung, Volkswagen, Nokia and Apple, Lot/Enter Airlines to tylko przykładowe case studies firm* , które udało mi się opracować, by ułatwić moim studentom lepszą konwersację w zakresie języka angielskiego biznesowego.                       * case studies – studium przypadków poszczególnych firm

Dodatkowo podczas zajęć używam stworzone przez siebie różnego rodzaju scenki, które mogą przydać się pracownikom podczas  spotkań z kontrahentami zagranicznymi  lub podczas podróży służbowych (scenki w restauracji, na lotnisku, w hotelu; scenki są z zapisem trudniejszych słówek po polsku i angielsku)

Wstępnie lektor prosi także studenta/studentkę, by dostarczył listę słówek, wyrażeń związanych z angielskim technicznym, który używa w pracy. Dzięki temu po kilku miesiącach nauki w trybie zwykłym polegającym na przełamaniu bariery w mówieniu (język angielski biznesowy ogólny) lektor będzie w stanie przygotować konkretne zajęcia  dotyczące już branży, z którą pracownik ma do czynienia na co dzień (zajęcia Premium)

 

Podczas indywidualnych spotkań pracuję także nad tym, by pomóc danej osobie przełamać psychologiczną barierę związaną z płynnym mówieniem po angielsku.

Dodatkowo,  przekazuję konkretnej studentce/studentowi link do filmu, który nagrałam na temat przekonań ograniczających w kontekście zdobywania nowych kompetencji z zakresu języka angielskiego.

W celu ustalenia szczegółów zajęć zapraszam do kontaktu e-mail’owego.

info@english4work.pl

Zajęcia indywidualne 1 na 1 w trybie on-line

Zajęcia 90 minutowe VIP obejmują:

Zajęcia premium

Cena do 4.11.22 – 350 zł 

Cena od 7.12.2022 – 1,000zł

Zajęcia premium to 90 minut zajęć z materiałami do nauki. Zajęcia obejmują:

A. przygotowanie zajęć dotyczących języka angielskiego biznesowego technicznego: po dostarczeniu przez osobę uczącą się pliku w pdf czy word  ze słownictwem najczęściej używanym w firmie Porsche (słówka i zwroty używane tylko i wyłącznie w ramach Państwa firmy) lektor przystępuje do opracowywania zajęć, by pomóc danemu pracownikowi swobodniej używać słownictwo specjalistyczne w praktyce, podczas konkretnej konwersacji z kontrahentami/producentami współpracującymi z marką Porsche /*lektor najpierw prosi o listę słów i zwrotów używanych w danej firmie, ponieważ z doświadczenia wie, że nie zawsze słówka z różnych słowników wybrane przez trenera będą pokrywać się z tymi, które faktycznie są na co dzień używane przez pracowników firmy Porsche za granicą i w Polsce)

B. naukę poprzez przygotowywanie przez studenta prezentacji w Power Point, gdzie jest dużo słownictwa specjalistycznego, by osoba ucząca się miała możliwość przećwiczyć płynność w mówieniu i dodatkowo utrwalić sobie poprawną wymowę słówek.

Po prezentacji lektor zadaje także dużo dodatkowych, niestandardowych pytań dzięki którym pracownik będzie lepiej przygotowany podczas rozmów z kontrahentami i/lub z producentami danej firmy

C. więcej własnych materiałów przygotowanych przez lektora: między innymi dopasowane do danej osoby zdania do tłumaczenia (by przećwiczyć wymowę słówek + aby osoba ucząca się zobaczyła zależność między mówieniem a  najbardziej praktyczną gramatyką: by na przykład student poprawnie zaczął używać podczas konwersacji: trzech najważniejszych czasów, podstawową stronę bierną częściej używaną w języku angielskim niż polskim oraz zdania warunkowe z if-jeśli, jeżeli …. tak potrzebne do lepszej komunikacji po angielsku)        

B. nauka negocjowania w języku angielskim (trenujemy użycie prostszych i trudniejszych zwrotów w praktyce, na konkretnych przykładach, by pracownik był przygotowany na różne scenariusze. Tutaj lektor także prosi pracownika, by w domu przygotował  3 scenki przykładowe dotyczące konwersacji np. z klientami, by trener języka angielskiego oprócz własnych pomysłów uwzględnił także faktyczne wyzwania z jakimi mierzą się pracownicy firmy Porsche na co dzień)

C. nieodzowna część wielu prezentacji czyli opisy grafów. Podczas zajęć trenujemy przyczynowo-skutkowy opis grafów w formie konwersacji, a przy tym utrwalamy słownictwo techniczne i podstawowe 2-3 czasy.

D. rozwinięcie kompetencji związanych z pisaniem e-maili, raportów, itp./tutaj także uwzględniamy najważniejsze słownictwo techniczne, specjalistyczne, z którym pracownik ma do czynienia na co dzień)

Te zajęcia są także przeplatane case studies (studium przypadków różnych firm), by cały czas szlifować i powtarzać słówka związane z językiem angielskim biznesowym. 

Podczas indywidualnych spotkań pracuję także nad tym, by pomóc danej osobie przełamać psychologiczną barierę związaną z płynnym mówieniem po angielsku.

Dodatkowo,  przekazuję konkretnej studentce/studentowi link do filmu, który nagrałam na temat przekonań ograniczających w kontekście zdobywania nowych kompetencji z zakresu języka angielskiego.

W celu ustalenia szczegółów zajęć zapraszam do kontaktu e-mail’owego.

info@english4work.pl

 

Pozostałe kwestie administracyjne

Tak, jak najbardziej wystawiam faktury.

OPINIE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW/KLIENTEK

Tutaj możesz przeczytać opinie osób, które brały udział w moich zajęciach. Tylko i wyłącznie zalogowani użytkownicy, którzy faktycznie mieli ze mną zajęcia mogli zostawić te opinie – zapraszam do zapoznania się z nimi na następującej stronie: https://www.e-korepetycje.net/magwas/jezyk-angielski Niektóre z tych opinii możesz przeczytać poniżej.

Mariusz

Do Pani Magdy trafiłem z polecenia. Miałem problemy z zaliczeniem egzaminu z języka angielskiego na Politechnice Łódzkiej na poziomie B2 – ustny i pisemny. Już myślałem, że moja sytuacja jest beznadziejna i nigdy nie uda mi się zaliczyć tego egzaminu. Pewnego dnia dowiedziałem się, że moja koleżanka, która również miała problemy z tym egzaminem po zajęciach z Panią Magdą zaliczyła go bez problemu. Postanowiłem, że może i ja spróbuje. Okazało się, że to była bardzo dobra decyzja. Pani Magda to bardzo dobra lektorka. Ma doskonałe metody nauczania. Każde zajęcia są przygotowane od A-Z. Nie ma tutaj przypadku. Widać jej duże doświadczenie oraz zaangażowanie w swoją pracę. Wszystkim, którzy chcą podszkolić swój angielski oraz przygotować się do różnego rodzaju egzaminów z języka angielskiego serdecznie polecam Panią Magdę. Dzięki jej metodom i systematycznej pracy udało mi się osiągnąć mój cel  – zdałem egzamin pisemny i ustny w pierwszych terminach. Polecam wszystkim, którzy cenią sobie miłą atmosferę na zajęciach oraz pełen profesjonalizm.

Magdalena

Magda to profesjonalna, zaangażowana i wymagająca nauczycielka. Zawsze świetnie przygotowana do zajęć. Lekcje prowadzone są różnorodnie i ciekawie, na bieżąco dostosowywane do potrzeb ucznia. Do Magdy zgłosiłam się z myślą o zmianie pracy. Dzięki jej doświadczeniu udało mi się napisać profesjonalne CV w języku angielskim i przygotować do rozmowy o pracę. Magda pokazała mi jak przejść przez proces rekrutacyjny w języku angielskim, jak zaprezentować swoje kwalifikacje zawodowe żeby wyróżnić się na tle innych kandydatów oraz jak umiejętnie poradzić sobie z trudnymi pytaniami podczas rozmowy o pracę. Polecam!

Beata

Najlepsza! Naprawdę szczerze polecam Panią Magdę. Zdecydowanie najlepiej przygotowana do zajęć. Nie prowadzi nudnych zajęć z podręczników, skupia się na poprawnym mówieniu. Zwraca uwagę na szczegóły i swoje zajęcia dostosowuje do każdego z osobna. Ja miałam okazję poznać Panią Magdę gdy zaczęłam nową pracę w branży modowej. Ogromnym plusem jest fakt, że Pani Magda (poza oczywiście doskonałym angielskim biznesowym) ma bardzo szeroką wiedzę na każdy temat, dlatego potrafi porozmawiać o wszystkim. Poza tematami związanymi z biznesowym angielskim mogłyśmy dużo czasu poświęcić na rozmowę o modzie, tekstyliach, grafice i sprzęcie komputerowym. Sprawiło to, że czułam się nie tylko pewniej w rozmowie z obcokrajowcami, ale przede wszystkim dużo łatwiej było mi odnaleźć się w pracy. Nauka z panią Magda to naprawdę przyjemna, skuteczna i przynosząca rezultaty sprawa. Nawet fakt, że są to wymagające zajęcia nie odstrasza, a tylko motywuje takich leniuszków jak ja :).
Jeszcze raz polecam!

Magdalena

Panią Magdę znalazłam na stronie z korepetycjami. Potrzebowałam w dość krótkim czasie przygotować się do egzaminu B2 na Politechnice Łódzkiej ponieważ do tej pory wszystkie próbne egzaminy kończyły się porażką. Chodziłam do Pani Magdy przez ok 3 miesiące- pierwszy miesiąc raz w tygodniu następne dwa po dwa razy. Dzięki tym zajęciom udało mi się pozytywnie zdać egzamin i to za pierwszym prawdziwym podejściem (poza rzecz jasna próbnymi, o których wspominałam wcześniej).
Pani Magda zawsze była przygotowana na zajęciach, miała mnóstwo przydatnych materiałów i sprawiła, że przestałam się bać odezwać tylko zaczęłam próbować. Mobilizowała do nauki i pokazała jak efektywnie uczyć się z fiszek. Na zajęciach panowała przyjazna atmosfera. Polecam serdecznie

Dlaczego warto ze mną współpracować? Czyli ... Kim jest lektorka, która prowadzi zajęcia, by pomóc przełamać bariery w mówieniu po angielsku?

Mam wiedzę nie tylko teoretyczną, ale praktyczną. Pracowałam między innymi w jednej z międzynarodowych korporacji w dziale Human Resources, w dziale kadr. To była naprawdę szkoła życia. Praktyczne doświadczenie w połączniu z ukończonymi studiami (amerykańska uczelnia plus polskie studia o profilu ekonomiczno-prawniczym) dało mi ogromną wiedzę, którą mogę dziś przekazywać innym. Jestem praktykiem a nie teoretykiem. Stąd też wzięło się moje hasło przewodnie: ”english4work” czyli angielski praktyczny, angielski użytkowy, który można używać na co dzień, by lepiej porozumiewać się w pracy z kontrahentami zagranicznymi czy też np. podczas wyjazdów biznesowych poza granice kraju.

Doświadczenie w pracy jako przewodnik wycieczek nauczyło mnie tego, że najważniejsza jest komunikacja a nie nauka samej gramatyki. Słownictwo techniczne, specyficzne dla danej branży jest bardzo istotne i warto je poznać. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że  bez przełamania barier w mówieniu i swobodnego posługiwania się ogólnym językiem angielskim w praktyce, trudno jest ogarnąć płynne mówienie przy użyciu bardziej zaawansowanego, specjalistycznego słownictwa. 

Na co dzień wspieram pracowników mniejszych i większych firm a także samych przedsiębiorców. Zależy mi na tym, by potrafili swobodnie porozumiewać się podczas spotkań biznesowych. Robię co w mojej mocy, by wesprzeć osoby uczące się w przełamaniu bariery związanej z płynnym mówieniem po angielsku. Zajęcia są ciekawe i urozmaicone. Pierwsze konkretne efekty widać już po 4-6 miesiącach nauki. 

W czym jeszcze mogę pomóc? Wspieram pracowników, managerów w tym, by potrafili występować publicznie po angielsku (np. pomoc w przeprowadzeniu prezentacji w Power Point). Dodatkowo, uczę jak negocjować w tym obcym języku. Nie jest to proste, zwłaszcza na początku, ale dzięki systematycznej pracy jest to do ogarnięcia. Na życzenie przygotowuję także zajęcia Premium, które związane są z praktycznym użyciem języka angielskiego biznesowego charakterystycznego dla danej branży.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Magdalena Wasilewska

trener języka angielskiego biznesowego

This website has been designed and created by: Mags.BlueSkyProject