.
.
.
.

Business Solutions

Angielski, a szczególnie angielski biznesowy to pasja wynikająca z mojego doświadczenia zawodowego oraz podróży, które odbyłam w przeciągu ostatnich kilkunastu lat (m.in. praca jako pilot rezydent w kilku różnych krajach). Dziś swoją wiedzę i pasję przekazuję innym, by mogli lepiej funkcjonować w swoim miejscu pracy a także w życiu prywatnym. Mam ogromną satysfakcję, gdy osoba ”x” czy ”y” informuje mnie, iż udało jej się wynegocjować i podpisać dobry kontrakt na bardzo wysoką kwotę np. w dolarach czy w  euro.

Cieszy mnie fakt, gdy studenci po zajęciach ze mną informują mnie, że udało im się ”uratować” biznesowe spotkania i domknąć ważne dla nich projekty właśnie dzięki  metodom, startegiom, które im przez kilka/kilkanaście miesięcy przekazywałam. Dotyczy to także projektów, w których mamy do czyniena np. z międzynarodowymi zespołami, w których pracują osoby z różnych krajów i kultur. Jest to ogromne wyzwanie, ponieważ bardzo często w tych zespołach są osoby, które mają zupełnie inny akcent, co znacznie utrudnia komunikację.

Tak, mam także przyjemność pomagać np. kierownikom czy dyrektorom konkretnych firm w przygotowaniu się do awansu czy do konkretnej podróży biznesowej. Często jest to praca pod presją czasu, ale wyniki współpracy są bardzo dobre – zadowolenie tych osób z osiągnietego celu jest naprawdę na wysokim poziomie. Uśmiech na twarzy i zadowolenie mówią same z siebie. Osoby, które uczą mają ogromną satysfakcję z zajęć, ponieważ widzą, że mogą użyć konkretne umiejętności w praktyce.

.

Zapraszam do zapoznania się z różnymi wariantami oferty poniżej

.

Około 85% konwersacji podczas zajęć czyli parktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

Poniższa oferta skierowana jest do firmy, która chciałaby, by pracownicy –  zdobyli wyższe kompetencje z zakresu praktycznego języka angielskiego biznesowego.

Jako lektor jestem otwarta, by porozmawiać, o tym jak taka współpraca mogłaby wyglądać w praktyce, by ostatecznie wesprzeć pracowników w przełamaniu bariery w mówieniu na tyle, by mogli płynniej konwersować po angielsku np. z kontrahentami oraz współpracownikami, którzy pochodzą z różnych krajów i kultur.

***

Kto prowadzi zajęcia? Z pewnością jestem praktykiem, a nie teoretykiem. Mam sporo doświdczenia zawodowego za sobą – w branży Human Resources w jednej z irlandzkich korporacji, gdzie zatrudniłam ponad 100 osób; w braży turystycznej ( jako pilot-rezydent w kilu krajach na świecie) oraz w branży edukacyjnej (na wyższej uczelni) Jestem zatem  lektorem, który ma nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną.

Dziś swoją wiedzą dzielę się z innymi osobami – pracownikami, managerami i dyrektorami różnych firm, by pomóc im przełamać barierę w mówieniu po angielsku. 

* Z pasji do nauki  języka angielskiego, zrobiłam co w mojej mocy, by w 2007 roku ukończyć jedną z amerykańskich uczelni o nazwie  Clark University z tytułem magistra z zakresu Communication in Business. Moje ulubione przedmioty to: Human Resources Management, Public Relations, Strategic Management oraz Cross-Cultural Communication.

W 2005 roku ukończyłam także kierunek studiów o profilu ekonomiczno-prawniczym czyli Międzynarodwe Stosunki Gospodarcze. Dzięki tym 5-letnim studiom zagadnienia dotyczące ekonomii i biznesu nie są mi obce.

Zapraszam zatem serdecznie do współpracy ze mną.

***

Aby zapewnić wysoką jakość wykonywanych usług podane ceny uwzględniają wszelkie koszty związane z legalnym prowadzeniem zajęć.  Cena zajęć uwzględnia także fakt, iż wszelkie pomoce naukowe, które wspierają lektora w tworzeniu ciekawych zajęć podrożały niemalże dwukrotnie w zestawieniu do roku 2021. (Podręczniki wydawnictw Oxford, Cambridge, Pearson czy Longman to baza do tworzenia nowych, bardziej rozbudowanych materiałów. Dodatkowo w cenie zajęć wliczony jest także dostęp do subskrypcji takich czasopism jak np. the Economist czy the Harvard Review – źródło bardzo ciekawych artykułów na podstawie których opracowywane są zajęcia, by pomóc konkretnej osobie osiągnąć wyznaczony cel)

O tym jakie czynniki wpływają na cenę zajęć napisałam w kolejnym załączniku w pdf. Zapraszam zatem do lektury.

60 minutes

Zajęcia indywidualne 1 na 1 w trybie on-line

Zajęcia 60 minutowe obejmują: 

Wariant podstawowy

Cena – 230 zł * (przy podjętej decyzji do 48 godzin od przesłania oferty)

Cena – 280 zł * (po 48 godzinach od momentu przełania oferty)

Wariant podstawowy to 60 minut zajęć wraz z materiałami do nauki

Podczas zajęć:

jest ogromny nacisk na mówienie

ok. 85%zajęć to konwersacje dotyczące języka angielskiego biznesowego ogólnego

reszta czasu to pomoc w wymowie słówek, powtórka słownictwa i delikatnie zwrócenie uwagi na najważniejsze kwestie gramatyczne (by ogarnąć w praktyce choć jeden czas przeszły, przyszły i teraźniejszość oraz zdania warunkowe zaczynające się od if = jeśli/jeżeli ….)

Podczas zajęć nacisk kładę przede wszystkim na konwersacje, by  pomóc konkretnej osobie lepiej mówić po angielsku.

Jedna lekcja to z reguły jedna firma, która ma problem x. Podczas konwersacji staramy się znaleźć 2-3 rozwiązania danego problemu – lekcje dopasowane są do poziomu osoby uczącej się. Wstępnie lektor prosi także studenta/studentkę, by dostarczył listę słówek, wyrażeń związanych z angielskim technicznym, który używa w pracy. Dzięki temu po kilku miesiącach nauki w trybie zwykłym polegającym na przełamaniu bariery w mówieniu lektor będzie w stanie w przyszłości przygotować konkretne zajęcia VIP/Premium dotyczące już branży, z którą pracownik ma do czynienia.

Podczas indywidualnych spotkań pracuję także nad tym, by pomóc danej osobie przełamać psychologiczną barierę związaną z płynnym mówieniem po angielsku. Dodatkowo,  przekazuję konkretnej studentce/studentowi link do filmu, który nagrałam na temat przekonań ograniczających w kontekście zdobywania nowych kompetencji z zakresu języka angielskiego.

Z uwagi na fakt, iż pracowałam w kilku korporacjach, wiem jak ważny na zajęciach z języka angielskiego jest konkret. 

Zaświadczenie o zdobytych kompetencjach

Po zakończonej nauce lektor wystawia zaświadczenie osobie uczącej się z informacją na jakim jest poziomie oraz jakiego rodzaju zagadnienia już umie oraz nad którymi kwestiami warto jeszcze popracować.

***

W celu ustalenia szczegółów zajęć zapraszam do kontaktu e-mail’owego.

blueproject.mags@wp.pl

Pozostałe kwestie administracyjne

Tak, jak najbardziej wystawiam faktury. 

90 minutes

Zajęcia indywidualne 1 na 1 w trybie on-line

Zajęcia 90 minutowe obejmują:

Wariant rozszerzony

Cena do – 320 zł  *  (przy podjętej decyzji do 48 godzin od przesłania oferty)

Cena – 370 zł * (po 48 godzinach od momentu przesłania oferty)

 

Około 85% zajęć to konwersacje dotyczące języka angielskiego biznesowego ogólnego

Wariant rozszerzony to 90 minut zajęć z materiałami do nauki (to samo co w wariancie podstawowym + dodatkowo położenie jeszcze większego nacisku na mówienie)

Podczas dodatkowych 30 minut: seria dodatkowych pytań, których celem jest pomoc w szybszym przełamaniu barier w mówieniu po angielsku + więcej materiałów dodatkowych potrzebnych do konwersacji niż przy zajęciach 60 minutowych

Jedna lekcja to z reguły jedna firma, która ma problem x. Podczas konwersacji staramy się znaleźć 2-3 rozwiązania danego problemu – lekcje dopasowane są do poziomu osoby uczącej się.

Samsung, Volkswagen, Nokia and Apple, Lot/Enter Airlines to tylko przykładowe case studies firm* , które udało mi się opracować, by ułatwić moim studentom lepszą konwersację w zakresie języka angielskiego biznesowego.                 *case studies – studium przypadków poszczególnych firm

Dodatkowo podczas zajęć używam stworzone przez siebie różnego rodzaju scenki, które mogą przydać się pracownikom podczas  spotkań z kontrahentami zagranicznymi  lub podczas podróży służbowych (scenki w restauracji, na lotnisku, w hotelu; scenki są z zapisem trudniejszych słówek po polsku i angielsku)

Wstępnie lektor prosi także studenta/studentkę, by dostarczył listę słówek, wyrażeń związanych z angielskim technicznym, który używa w pracy. Dzięki temu po kilku miesiącach nauki w trybie zwykłym polegającym na przełamaniu bariery w mówieniu (język angielski biznesowy ogólny) lektor będzie w stanie przygotować konkretne zajęcia  dotyczące już branży, z którą pracownik ma do czynienia na co dzień (Te zajęcia są w innym zakresie cenowym, ponieważ wymagają znacznie większego nakładu pracy. Są to zajęcia VIP/ zajęcia Premium)

Podczas indywidualnych spotkań pracuję także nad tym, by pomóc danej osobie przełamać psychologiczną barierę związaną z płynnym mówieniem po angielsku.

Dodatkowo,  przekazuję konkretnej studentce/studentowi link do filmu, który nagrałam na temat przekonań ograniczających w kontekście zdobywania nowych kompetencji z zakresu języka angielskiego.

Zaświadczenie o zdobytych kompetencjach

Po zakończonej nauce lektor wystawia zaświadczenie osobie uczącej się z informacją na jakim jest poziomie oraz jakiego rodzaju zagadnienia już umie oraz nad którymi kwestiami warto jeszcze popracować.

***

W celu ustalenia szczegółów zajęć zapraszam do kontaktu e-mail’owego.

blueproject.mags@wp.pl

 

Pozostałe kwestie administracyjne

Tak, jak najbardziej wystawiam faktur 

 

90 minutes – VIP/Premium

Zajęcia indywidualne 1 na 1 w trybie on-line

Zajęcia 90 minutowe VIP/Premium obejmują:

Zajęcia Premium

Cena zajęć VIP – 3,000 *(przy podjętej decyzji do 48 godzin od przesłania oferty)

Cena zajęć VIP- 3,500 zł * (po 48 godzinach od momentu przesłania oferty)

 

Zajęcia Premium to 90 minut zajęć z materiałami do nauki. Zajęcia obejmują:

A. przygotowanie zajęć dotyczących języka angielskiego biznesowego technicznego: po dostarczeniu przez osobę uczącą się pliku w pdf czy word  ze słownictwem*** najczęściej używanym w firmie, w której pracuje (słówka i zwroty używane tylko i wyłącznie w ramach Państwa firmy) lektor przystępuje do opracowywania zajęć, by pomóc danemu pracownikowi swobodniej używać słownictwo specjalistyczne w praktyce, podczas konkretnej konwersacji z kontrahentami czy współpracownikami

*** słownictwo polsko-angielskie

 *lektor najpierw prosi o listę słów i zwrotów używanych w danej firmie, ponieważ z doświadczenia wie, że nie zawsze słówka z różnych słowników wybrane przez trenera będą pokrywać się z tymi, które faktycznie są na co dzień używane przez pracowników danej firmy za granicą i w Polsce

B. naukę poprzez przygotowywanie przez studenta prezentacji w Power Point, gdzie jest dużo słownictwa specjalistycznego, by osoba ucząca się miała możliwość przećwiczyć płynność w mówieniu i dodatkowo utrwalić sobie poprawną wymowę słówek.

Po prezentacji lektor zadaje także dużo dodatkowych, niestandardowych pytań dzięki którym pracownik będzie lepiej przygotowany podczas rozmów z kontrahentami i/lub z pracownikami danej firmy, którzy pochodzą z różnych krajów

C. więcej własnych materiałów przygotowanych przez lektora: między innymi dopasowane do danej osoby zdania do tłumaczenia (by przećwiczyć wymowę słówek + aby osoba ucząca się zobaczyła zależność między mówieniem a  najbardziej praktyczną gramatyką: by na przykład student poprawnie zaczął używać podczas konwersacji: trzech najważniejszych czasów, podstawową stronę bierną częściej używaną w języku angielskim niż polskim oraz zdania warunkowe z if (if -jeśli, jeżeli …. tak potrzebne do lepszej komunikacji po angielsku)        

B. nauka negocjowania w języku angielskim (trenujemy użycie prostszych i trudniejszych zwrotów w praktyce, na konkretnych przykładach, by pracownik był przygotowany na różne scenariusze. Tutaj lektor także prosi pracownika, by w domu przygotował  3 scenki przykładowe dotyczące konwersacji np. z klientami, by trener języka angielskiego oprócz własnych pomysłów uwzględnił także faktyczne wyzwania z jakimi mierzą się pracownicy firmy na co dzień)

C. nieodzowna część wielu prezentacji czyli opisy grafów. Podczas zajęć trenujemy przyczynowo-skutkowy opis grafów w formie konwersacji, a przy tym utrwalamy słownictwo techniczne i podstawowe 2-3 czasy.

D. rozwinięcie kompetencji związanych z pisaniem e-maili, raportów, itp./tutaj także uwzględniamy najważniejsze słownictwo techniczne, specjalistyczne, z którym pracownik ma do czynienia na co dzień)

Te zajęcia są także przeplatane case studies (studium przypadków różnych firm), by cały czas szlifować i powtarzać słówka związane z językiem angielskim biznesowym. 

Podczas indywidualnych spotkań pracuję także nad tym, by pomóc danej osobie przełamać psychologiczną barierę związaną z płynnym mówieniem po angielsku.

Dodatkowo,  przekazuję konkretnej studentce/studentowi link do filmu, który nagrałam na temat przekonań ograniczających w kontekście zdobywania nowych kompetencji z zakresu języka angielskiego.

Zaświadczenie o zdobytych kompetencjach

Po zakończonej nauce lektor wystawia zaświadczenie osobie uczącej się z informacją na jakim jest poziomie oraz jakiego rodzaju zagadnienia już umie oraz nad którymi kwestiami warto jeszcze popracować.

***

W celu ustalenia szczegółów zajęć zapraszam do kontaktu e-mail’owego.

blueproject.mags@wp.pl

 

Pozostałe kwestie administracyjne

Tak, jak najbardziej wystawiam faktu

OPINIE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW/KLIENTEK

Mariusz

Do Pani Magdy trafiłem z polecenia. Miałem problemy z zaliczeniem egzaminu z języka angielskiego na Politechnice Łódzkiej na poziomie B2 – ustny i pisemny. Już myślałem, że moja sytuacja jest beznadziejna i nigdy nie uda mi się zaliczyć tego egzaminu. Pewnego dnia dowiedziałem się, że moja koleżanka, która również miała problemy z tym egzaminem po zajęciach z Panią Magdą zaliczyła go bez problemu. Postanowiłem, że może i ja spróbuje. Okazało się, że to była bardzo dobra decyzja. Pani Magda to bardzo dobra lektorka. Ma doskonałe metody nauczania. Każde zajęcia są przygotowane od A-Z. Nie ma tutaj przypadku. Widać jej duże doświadczenie oraz zaangażowanie w swoją pracę. Wszystkim, którzy chcą podszkolić swój angielski oraz przygotować się do różnego rodzaju egzaminów z języka angielskiego serdecznie polecam Panią Magdę. Dzięki jej metodom i systematycznej pracy udało mi się osiągnąć mój cel  – zdałem egzamin pisemny i ustny w pierwszych terminach. Polecam wszystkim, którzy cenią sobie miłą atmosferę na zajęciach oraz pełen profesjonalizm.

Magdalena

Magda to profesjonalna, zaangażowana i wymagająca nauczycielka. Zawsze świetnie przygotowana do zajęć. Lekcje prowadzone są różnorodnie i ciekawie, na bieżąco dostosowywane do potrzeb ucznia. Do Magdy zgłosiłam się z myślą o zmianie pracy. Dzięki jej doświadczeniu udało mi się napisać profesjonalne CV w języku angielskim i przygotować do rozmowy o pracę. Magda pokazała mi jak przejść przez proces rekrutacyjny w języku angielskim, jak zaprezentować swoje kwalifikacje zawodowe żeby wyróżnić się na tle innych kandydatów oraz jak umiejętnie poradzić sobie z trudnymi pytaniami podczas rozmowy o pracę. Polecam!

Beata

Najlepsza! Naprawdę szczerze polecam Panią Magdę. Zdecydowanie najlepiej przygotowana do zajęć. Nie prowadzi nudnych zajęć z podręczników, skupia się na poprawnym mówieniu. Zwraca uwagę na szczegóły i swoje zajęcia dostosowuje do każdego z osobna. Ja miałam okazję poznać Panią Magdę gdy zaczęłam nową pracę w branży modowej. Ogromnym plusem jest fakt, że Pani Magda (poza oczywiście doskonałym angielskim biznesowym) ma bardzo szeroką wiedzę na każdy temat, dlatego potrafi porozmawiać o wszystkim. Poza tematami związanymi z biznesowym angielskim mogłyśmy dużo czasu poświęcić na rozmowę o modzie, tekstyliach, grafice i sprzęcie komputerowym. Sprawiło to, że czułam się nie tylko pewniej w rozmowie z obcokrajowcami, ale przede wszystkim dużo łatwiej było mi odnaleźć się w pracy. Nauka z panią Magda to naprawdę przyjemna, skuteczna i przynosząca rezultaty sprawa. Nawet fakt, że są to wymagające zajęcia nie odstrasza, a tylko motywuje takich leniuszków jak ja :).
Jeszcze raz polecam!

Magdalena

Panią Magdę znalazłam na stronie z korepetycjami. Potrzebowałam w dość krótkim czasie przygotować się do egzaminu B2 na Politechnice Łódzkiej ponieważ do tej pory wszystkie próbne egzaminy kończyły się porażką. Chodziłam do Pani Magdy przez ok 3 miesiące- pierwszy miesiąc raz w tygodniu następne dwa po dwa razy. Dzięki tym zajęciom udało mi się pozytywnie zdać egzamin i to za pierwszym prawdziwym podejściem (poza rzecz jasna próbnymi, o których wspominałam wcześniej).
Pani Magda zawsze była przygotowana na zajęciach, miała mnóstwo przydatnych materiałów i sprawiła, że przestałam się bać odezwać tylko zaczęłam próbować. Mobilizowała do nauki i pokazała jak efektywnie uczyć się z fiszek. Na zajęciach panowała przyjazna atmosfera. Polecam serdecznie

Dlaczego warto ze mną współpracować? Czyli ... Kim jest lektorka, która prowadzi zajęcia, by pomóc przełamać bariery w mówieniu po angielsku?

Mam wiedzę nie tylko teoretyczną, ale praktyczną. Pracowałam między innymi w jednej z międzynarodowych korporacji w dziale Human Resources, w dziale kadr. To była naprawdę szkoła życia. Praktyczne doświadczenie w połączniu z ukończonymi studiami (amerykańska uczelnia plus polskie studia o profilu ekonomiczno-prawniczym) dało mi ogromną wiedzę, którą mogę dziś przekazywać innym. Jestem praktykiem a nie teoretykiem. Stąd też wzięło się moje hasło przewodnie: ”english4work” czyli angielski praktyczny, angielski użytkowy, który można używać na co dzień, by lepiej porozumiewać się w pracy z kontrahentami zagranicznymi czy też np. podczas wyjazdów biznesowych poza granice kraju.

Doświadczenie w pracy jako przewodnik wycieczek nauczyło mnie tego, że najważniejsza jest komunikacja a nie nauka samej gramatyki. Słownictwo techniczne, specyficzne dla danej branży jest bardzo istotne i warto je poznać. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że  bez przełamania barier w mówieniu i swobodnego posługiwania się ogólnym językiem angielskim w praktyce, trudno jest ogarnąć płynne mówienie przy użyciu bardziej zaawansowanego, specjalistycznego słownictwa. 

Na co dzień wspieram pracowników mniejszych i większych firm a także samych przedsiębiorców. Zależy mi na tym, by potrafili swobodnie porozumiewać się podczas spotkań biznesowych. Robię co w mojej mocy, by wesprzeć osoby uczące się w przełamaniu bariery związanej z płynnym mówieniem po angielsku. Zajęcia są ciekawe i urozmaicone. Pierwsze konkretne efekty widać już po 4-6 miesiącach nauki. 

W czym jeszcze mogę pomóc? Wspieram pracowników, managerów, dyrektorów w tym, by potrafili występować publicznie po angielsku (np. pomoc w przeprowadzeniu prezentacji w Power Point). Dodatkowo, uczę jak negocjować w tym obcym języku. Nie jest to proste, zwłaszcza na początku, ale dzięki systematycznej pracy jest to do ogarnięcia. Na życzenie przygotowuję także zajęcia VIP/Premium, które związane są z praktycznym użyciem języka angielskiego biznesowego charakterystycznego dla danej branży.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Magdalena Wasilewska

Trenerka Języka Angielskiego Biznesowego