Art. Speaking. Let's get ready for FCE/CAE

Task 1: Warm-up. Answer the following questions:

 1. Is it easy to be an artist? (Pros and cons. Discussion) /it depends …./
 2. Do you know any artist? Do you have any artist in your family?
 3. Do you consider yourself to be particularly good at something?

Task 2. Easier questions. Introduction to FCE.

 1. What are the main differences between the 2 art forms? /sketch – szkic; assemblage – a work of art made by grouping together found or unrelated objects; art form – forma sztuki/
 2. Which of the 2 art forms do you prefer? Why?
 3. Do you like painting in your free time? Why yes? Why not? /Did you used to paint when you were a kind/a teenager/
Asamblaż Weronika Althamer
An artist: Weronika Althamer, assemblage; different techniques; { Dadan Poznawczy I, Techniki mieszane, asamblaż} Photo: @Mags
Marcin Senderowicz
An artist: Marcin Senderowicz, from a sketchbook II, 2020 - 2021; Photo: @Mags

Task 3. More difficult questions; CAE level.

 1. Look at the 2 pictures above. Think for a while and answer the  following question: ”What could the artists feel when they were painting/sketching or preparing some kind of  collage?
 2. What kind of challenges might the artists have had during sketching/painting/preparing some kind of  collage?

Task 4 Discussion/Brainstorming

 1. What do you think: ”What could be the challenges related to graduating from a film school? /exhaustion; satisfaction; …../
 2. If you had a gift for painting would you decide to be a professional artist? Let’s discuss the pros and cons of this decision. /gift – talent; derive satisfaction from something – czerpać satysfakcję z czegoś; vocation – powołanie; my career can take off – moja kariera może sie szybko rozwinąć; nabrac rozpędu; take off – odnieść nagły sukces; bread and butter – główne środku utrzymania; ……./
 3. Have you ever seen any controversial paintings?What are the pros and cons of controversial public art? /to be under discussion – być przedmiotem dyskusji; offense – obraza; zniewaga;  publicity – rozgłos, reklama; gain publicity – zyskać rozgłos/

Task 5 *

Why do governments of different countries decide to fund visual artists? Let’s talk about it in terms of:                  

A. international relations;

B. recognition;

C. con;

D. quality of life                                                                   

{con – 1. pilnie studiować;  2. kant; szwindel; 3. argument przeciw czemuś} 

patronage – mecenat, “This amazing event is organised under his patronage”}

artwork (n) – 1. szata graficzna; 2. dzieło sztuki 

masterpiece (n) – arcydzieło

art form (n) – forma sztuki

visual art (n) – sztuka wizualna

fund (v) – ufundować, zafundować

architecture (n) – architektura

sculpture (n) – rzeźba

graphic arts (n) – grafika

graphic designer (n) – projektant graficzny, grafik (zawód)

graphics (n) – grafika, ilustracje

the performing arts (n) – sztuka widowiskowa

to decorate – dekorować

to design – projektować

to sketch (v) – szkicować

sketch (n) – szkic

assemblage – 1. a work of art made by grouping together found or unrelated objects; 2. the process of joining or putting things together

exhibition – wystawa

take part in – wziąć udział w …

participate in – wziąć udział w ….

first night – premiera

stunning – zachwycający

tremendous – niesamowity, świetny

intriguing – intrygujący

sophisticated –  wysokich lotów, wyszukany (np. styl, sztuka)

fake (adj) – podrobiony, fałszywy; made or intended to be like original or real version of something

frame (n) – ramka

graffiti (n) – graffiti

to illustrate (v) – ilustrować

to paint (v) – pomalować

paint (n) – farba

portrait (n)  – portret

symbol (n) – symbol

style (n) – styl

collage (n) – wyklejka, kolaż the art of making pictures by sticking photographs, pieces of cloth or colored paper onto surface

collage (v) – wykonać kolaż, wyklejkę

texture – 1. tekstura, 2. struktura np. obrazu, 3. tekstura materiału (układ włókien w materiale); 4. konsystencja (jedzenia)

vainishing point – punkt zbiegu (na rysunku perspektywicznym)

stencil – szablon do odrysowania, matryca, wzornik

airbrush – 1. pomalować pistoletem natryskowym, 2. pistolet natryskowy

coloured pencils (AM) – kredki

colour pencils – kredki

crayon – kedka (świecowa, woskowa lub pastelowa)

watercolour – farba wodna, akwarela (BR)

watercolor (AM) – farba wodna, akwarela

watercolor painting – akwarela, technika malarska’

colour something in (BR) – pokolorować coś

color something in (AM) – pokolorować coś

freehand – 1. odręczny; 2. odręcznie

improve – 

modify – 

reflection – 1. odblask światła, 2. odzwierciedlenie czegoś; 3. zaduma, refleksja

composition – 1. układ, ułożenie; 2. kompozycja (akt tworzenia lub struktura utworu)

tone – 1. odcień, tonacja koloru; 2. ton (barwa dźwięku)

pale – 1. wyblakły, blady (o słabo nasyconym kolorze); 2. blade (o słabym świetle); 3. blady (o odcieniu skóry) 4. blednąć

blend – 1. zlepek, mieszanina (stylów/ pomysłów); 2. mieszanka kawy/herbaty); 3. blendować w blenderze

paint by numbers (adj/only before a noun) – 1. (of pictures); having sections with different numbers showing which colours should be used to fill them in; 2. (disapproving) used to describe something that is produced without using the imagination {example: They have accused the government of relying on paint-by-numbers polices}

paint-by-numbers – definition from Oxford Learner’s Dictionaries

The paintings/drawings have been prepared for an exhibition called “Przedświaty” by the young  directors of animation in February 2024.

As far as I know all the young artists are from the Film School in Łódź {Lodz}/Łódzka Szkoła Filmowa.

How can I support you? How can I help you so that you can function much better at you current and/or future job? Watch the film I have recorded for you and find out! 

***

W jaki sposób jestem w stanie Ciebie wesprzeć, abyś lepiej funkcjonował/a w swoim miejscu pracy? O tym możesz dowiedzieć się oglądając, który specjalnie dla Was nagrałam.

Do usłyszenia/do zobaczenia!

Pozdrawiam Was serdecznie,

Magdalena