Lifeguards at the seaside. Getting ready for speaking. FCE

Useful words: /Under construction – artykuł w trakcie pisania. Ciąg dalszy nastąpi/

…..

…..

Photos: @Mags

koło ratunkowe
SAR Polskie Morze
miejsce dla ratowników
łódka z kołem ratunkowym